ستاک

شرکت ستاک

شرکت ستاک اصفهان

شرکت قالبسازان ستاک

sjh;

گازسوز ستاک

بوش ستاک

قطعات پیش ساخته

کنترل های گاز

لوازم خانگی گازسوز

قطعات پیش ساخته و استاندارد ، نازل ، بلوک تقسیم ، بلوک پلاستیک ، کفشک ، سنبه ، پران ، بوش و میله ، راهنما ، روبند ، شمعک ، اکسی پیلوت ، پیلوت ، ترموکوپل ، نظارت بر شعله ، ODS  ، کنترل های گاز ، رگلاتور ، رگولاتور ، بالانسر ، گاورنر ، شیربرقی ، فیلتر ، ریلیف والو ، شات آف والو ، خط گاز مشعل ، لوازم خانگی گازسوز ، بخاری خانگی ، بخاری کارگاهی ، فر ، پخت و پز ، تشعشعی ، تابشی ، قرمز سوز ، آبی سوز ، 60 psi ، پوند بر اینچ مربع ، کلاس 150 ، 1/4 psi ، psi ، 250 psi ، 2 psi ، آشپزخانه های صنعتی ، گاز طبیعی ، گاز مایع ، DN15-DN100

سامانه تزریق گرم

slide-1a1a139
slide-829fc00
s1
s1
s2
s2
s7
s7
nazel
nazel
s8
s8
k5
k5
k1
k1
k2
k2
k3
k3
k44
k44
c1
c1
c5
c5
c3
c3
c4
c4
252h
252h
0
سال تجربه کاری
بیش از 0 میلیون
محصول عرضه شده در سه سال گذشته
0
محصول عرضه شده در نه ماه گذشته
0
نیروی انسانی